Kromozom
Fosfat
Guanin ile Şekerin
Timin
karakterleri
Gen
Nükleotit
Şeker ile Fosfatın
Fosfat ile Guaninin
Şeker
Adenin

DNAnın Yapısı

1
Timin nükleotid sırasıyla , ve bazı'nın bir araya gelmesiyle oluşur
2
Gen, Nükleotit, Kromozom moleküllerinin küçükten büyüğe doğru sıralanması , , şeklindedir.
3
DNA zincirindeki bir nükleotidi Şeker-Fosfat-Guanin şeklinde sıralayan Mahmut; yerini yanlış yazmıştır
4
Genler 'ten daha büyüktür
5
Genler canlıya ait kodlar
6
Adenin nükleotidin yapısında bazı bulunur
7
DNA 'ten meydana gelmiştir