Farklı
Adenin
Artar
Sitoplazma
Azalır
Aynı

DNAnın Kendini Eşlemesi

1
DNA kopyalanması sırasında gerekli nükleotit dan getirilir.
2
DNA kendini eşledikten sonra her hücrede kalıtsal özelliğe DNA bulunur
3
DNA kopyalanması sırasında sitoplazmadaki nükleotit sayısı ken, çekirdekteki nükleotit sayısı
4
DNA kendini eşlerken Timin nükleotitin karşısına nükleotit yerleştirilir