Dik
Alt
Ağırlık
Doğru
Ters
Yüzey alanı
Fazla

Katılarda Basınç

1
Katılar sadece yüzeye basınç uygular.
2
Parmağınız ile bastırdığınız raptiyenin sivri ucunda basınç olmasının nedeni nın küçük olmasıdır
3
Katılarda basınç ağırlık ile , yüzey alanı ile orantılıdır.
4
Katılarda arttıkça basınç ta artar
5
Birim yüzeye etki eden kuvvete basınç denir