Hidrolik presler
Her yöne
az
Su cenderesi
büyük

Pascal Prensibi

1
Basıncı ileten sıvılar sayesinden kuvvet ile basınç elde etmek mümkündür
2
pascal prensibine göre çalışır
3
Sıvılar kendilerine uygulanan basıncı iletirler
4
Sıvıların basıncı iletmesi özelliğinden faydalanarak tasarlanmıştır