ürünler
girenler
kimyasal tepkime
kütle
farklıdır
kaybederler
44 g
atom sayısı

Kimyasal Tepkimeler

1
Bir kimyasal tepkime soldan sağa doğru işliyorsa sol taraf , sağ taraf olur.
2
Kimyasal tepkimelerde ve korunur
3
Elementler bağ oluştururken kendi özelliklerini
4
Elementlerin kendi özellikleri kaybederek yeni maddeler oluşturma sürecine adı verilir
5
Suyun özellikleri, kendisini oluşturan hidrojen ve oksijenden
6
12 g Karbon, 32 g Oksijenle birleşirse karbondioksit oluşur