Soru 1

zorluk derecesi
"........, genotipin canlının dış görünüşündeki yansımasıdır."
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Saf döl
Melez döl
Fenotip
Gen
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi
Genlerden ikisinin baskın ya da ikisinin çekinik olduğu gen yapısı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Kalıtım
Saf döl
Çaprazlama
Melez döl
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi
Özelliklerini her zaman ortaya çıkaran genlerdir.
Yukarıda tanımı yapılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Baskın gen
Melez döl
Saf döl
Çekinik gen
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi
29
Kendisini sarışın olarak tanımlayan Vedat'ın saç genotipi aşağıdakilerden hangisi gibi yazılabilir? (Sarışın saç geni çekinik bir gendir)
sS
Ss
SS
ss
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
Devran, Mehmet, Kadir ve Yasin'in saç genotipleri sırasıyla SS, ss, Ss ve Ss şeklindedir.

Genotipleri verilen dört arkadaş fenotiplerine göre gruplandığında hangisi diğerlerinden farklı bir saç rengine sahip olur? (S = siyah saç geni, s = sarışın saç geni)
Devran
Mehmet
Yasin
Kadir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)