Soru 1

zorluk derecesi
Aşağıdakilerden hangisi akraba evliliğinin sakıncalarından biri değildir?
Sakat bireyler meydana gelebilir
Ölü doğum olasılığı fazladır
Akraba evliliğinde sağlıklı bireylerin meydana gelme olasılığı daha yüksektir
Akraba evliliğin hastalıklı genlerin karşılıklı gelme olasılığı yüksektir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Akraba evliliği sonucu aşağıda verilen hastalıklardan hangisi görülebilir?
Hemofili
Grip
Egzama
Zatürre
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
Kalıtsal hastalıkların tedavisinde teknolojik gelişmelere paralel olarak ilerleme kaydedilmektedir.
Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda verilen hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır?
Stetoskop cihazı
Röntgen cihazı
Ultrason cihazı kullanımı
Genetik tarama yöntemi
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)