Soru 1

zorluk derecesi
Meryem : Adaptasyonlara bir örnek verebilir misin?
Merve : Çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklarda farklı renklere sahip olması
Yukarıda Merve'nin Meryem kardeşine verdiği örnek için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Örnek yanlıştır. Çünkü verilen örnek modifikasyon örneğidir
Örnek doğrudur. Çuha çiçeği farklı sıcaklıklarda ortama farklı adaptasyon geçirmiştir.
Örnek yanlıştır. Çünkü Merve'nin verdiği örnek mutasyona aittir
Örnek doğrudur. Çünkü Çuha çiçeğinin genleri farklı sıcaklıklarda değişime uğramıştır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi
1- Timsahların üç perdeli gözleri
2- Arıların arı sütü ile beslendiğinde "Kraliçe Arı" olması
3- Kutup tilkilerinin, çöl tilkilerine göre küçük kulak yapısı
4- Bukalemunların ortama göre renk değiştirmesi

Yukarıda verilenler ortak özelliğine göre gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
2
4
3
1
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi
Yukarıda farklı yerlerden alınan kan örneklerindeki toplam alyuvar sayısı gösterilmiştir.
Tabloya baktığımızda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşmamız mümkün değildir?
Rakım arttıkça daha fazla oksijen taşımak amacıyla alyuvar sayısı artmıştır
Alyuvar sayısının değişimi çevrenin etkisi ile meydana gelen geçici bir olaydır
Alyuvar sayılarının farklı olması adaptasyon örneğidir
Berçem, Ardahan'a giderse alyuvar sayısında artış meydana gelecektir.
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi
.... canlının bulunduğu ortama uyumu olarak tanımlanır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Mutasyon
Varyasyon
Adaptasyon
Modifikasyon
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)