Soru 1

zorluk derecesi
Elementlerin belirli özelliklerine göre sınıflandırıldığı tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Element Tablosu
Periyodik Tablo
Çarpım Tablosu
Düzenli Tablo
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi zorluk derecesi
Elementleri atom ağırlıklarına göre üçlü gruplar olarak sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmaya triadlar kuralı adı verilir.

Elementleri yukarıda açıklandığı şekilde dizerek bir tablo haline getiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Dimitri Mendeleyev
John Newlands
Johann Döbereiner
Alexander Beguyer
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
62
Yukarıda örneği verildiği gibi ................., atom ağırlıklarına göre dizdiği tablosunda elementlerden üstte ve altta bulunan elementlerin atom ağırlıklarının ortalaması ortadaki elementin atom ağırlığını yada yakın bir sayıyı vermelidir

Yukarıda noktalı yere gelmesi gereken bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Johann Döbereiner
Aristotales
Henri Moseley
Glenn Seaborg
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi
Elementlerin gruplandırılmasının insanlara sağladığı kolaylıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Düzenli bir görünüşe sahip olduğu için karışıklık meydana gelmez
Elementlerin özelliklerine daha kolay ulaşmamızı sağlar
Elementler belirli özelliklerine göre sıralandığı için yeni bulunan elementin nereye geleceği kolaylıkla tahmin edilir
Elementlerin yerlerinin bulunması oldukça zorlaşır
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
Elementleri ilk olarak atom numaralarına göre dizen ve günümüzdeki Periyodik Tabloyu meydana getiren bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Johann Döbereiner
Henri Moseley
John Newlands
Lothar Meyer
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)