Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi
92

Yukarıda Ay'ın evrelerinden biri gösterilmiştir.

Verilen evre için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Şişkin ay evresidir
Bu evreden sonra ilk dördün evresi gelir
Ay'ın ana evrelerinden biridir
Dolunaydan sonra meydana gelen bir evredir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi

Aşağıdaki seçeneklerde verielenlerden hangisi Ay'ın ana evrelerinden değildir?

Son dördün
Dolunay
İlk dördün
Hilal
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
94

Samet, Ay'ın evrelerinin bir kısmını gösteren bir resim çizmiş ve evrelerden her birinin altına isimlerini de yazmıştır. Fakat yaptığı resimde bir hata yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Samet arkadaşımızın yaptığı hatadır?

Sağ baştaki Şişkin ay yerine Hilal gelmeliydi
Samet isimleri doğru sıralamıştır fakat Son dördün evresinde İlk dördün evresini gösteren resmi kullanmıştır
Samet evreleri sıralarken Dolunay, Şişkin ay, Son dördün, Şişkin ay şeklinde sıralaması gerekirdi
Dolunay evresi yanlış resmedilmiştir. Dolunay evresi sağ yarısı aydınlık olan evredir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi
Ay'ın ardışık iki ana evresi arasında ne kadarlık bir zaman farkı vardır?
Bir hafta
27 gün 8 saat
15 gün
29 gün
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
96

Ay'ı her zaman aynı şekilde göremeyiz. Gökyüzüne baktığımızda Ay, bir önceki hafta gördüğümüz gibi değildir. Ay'ın faklı bu görünümlerine Ay'ın evreleri adı verilir.

Ay'ın sürekli farklı şekilde görünmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Ay'ın çok ince bir atmosferi olduğu için Ay'ı farklı görürüz
Ay'ın, Dünya etrafında dolanma süresi ile kendi etrafında dönme süresi eşit olduğu için Ay'ı farklı görürüz
Ay sürekli hareket halindedir bu nedenle aydınlık kısmı her zaman değişir. Bu nedenle Ay'ı farklı görürüz
Güneş kendi etrafında çok yavaş döndüğü için Ay'ı farklı görürüz
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)