Soru 1

zorluk derecesi zorluk derecesi

Aşağıda Baran arkadaşımızın bilinmeyen maddeyi belirlemek için işlem basamakları yer almaktadır

  • Önce bu maddeden biraz alıp karalahana suyuna karıştırıyor
  • Sonra aynı maddeden bir miktar daha alıp karbonatın üzerine damlatıyor
  • Son olarak bir miktar daha alarak mavi ve kırmızı turnusol kağıtları ile renk değişimini inceliyor

Baran yaptığı deneyde bilinmeyen bu maddenin karbonatla gaz çıkışına neden olduğunu gözlemlediğine göre bu madde için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Bu madde kırmızı turnusol kağıdında mavi renk meydana getirir
Bu maddenin tadı ekşi olabilir
Bu maddeyi metal kaplarda saklamak doğru olmaz çünkü metaller ile etkileşime geçerek hidrojen gazı çıkışına neden olabilir
Bu maddeden hazırlanan çözelti karalahana suyu ile kırmızı - pembe renk verebilir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 2

zorluk derecesi
Aşağıdakilerden hangisine bakılarak bir maddenin asit olup olmadığına karar verilebilir?
Mavi ve kırmızı turnusol kağıdında renk değişimi meydana getirip getirmemesine bakılarak
Tahriş edici olup olmadığına bakılarak
Sulu çözeltilerinin elektriği iletip iletmemesine bakılarak
Metalleri aşındırıcı özelliği olup olmadığına bakılarak
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 3

zorluk derecesi zorluk derecesi

Halk arasında Kezzap olarak ta bilinen bu asit kuvvetli asitlere örnek verilebilir. Kullanım alanlarına örnek olarak;

  • Gübre üretiminde kullanılması,
  • Metal sanayisinde metallerin saflaştırılmasında kullanılması, 
  • Metallerin dağlanması işlemi sırasında kullanılması

verilebilir.

Özellikleri ve kullanım alanları verilen Kezzap için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?

Çamaşır suyu ile kullanmak tehlikeli sonuçlar doğurabilir
Nitrik Asit olarak adlandırılır
Kimyasal formülü

H2SO4

şeklindedir
Metil oranj çözeltisi ile kırmızı renk verir
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 4

zorluk derecesi zorluk derecesi

HCl + X --> Tuz + Su

Yukarıda verilen denklemde X yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

NaCl
Amonyak
Nitrik Asit
Zaç yağı
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 5

zorluk derecesi zorluk derecesi
Kimyasal Adı pH Değeri Özelliği
1 - Potasyum Hidroksit 13.5 Bazik
2 - Amonyak 11.5 Asidik
3 - Sitrik Asit 9.9 Asidik

 

Yukarıda bazı maddelerin pH değerleri ve asidik yada bazik özellikleri verilmiştir. Tablodaki hangi maddelerin pH değeri veya özelliği yanlış yazılmıştır?

Yalnız 3
1 ve 2
1, 2 ve 3
2 ve 3
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 6

zorluk derecesi zorluk derecesi zorluk derecesi
Madde pH değeri
Limon Suyu 4,6
Yemek Tuzu 7
Patlıcan 9,7

 

Yukarıda bazı maddelerin pH değerleri verilmiştir. Verilen değerlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Limon suyunu karalahana suyuna eklersek mavi-yeşil renk elde edilecektir
Patlıcan ile yemek tuzu arasında meydana gelecek tepkimede su ve asit oluşur
Limon suyu ile patlıcan arasında nötralleşme tepkimesi görülebilir
Patlıcan mavi turnusol kağıdında kırmızı renk değişimine neden olur
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)

Soru 7

zorluk derecesi
111

Grafikte Şırnak ilimize ait SO2 gazı salınım miktarı gösterilmiştir.

Verilen grafiğe göre aşağıda yapılan yorumlardan hangisi doğrudur?

Saat, 00:00 ile 16:00 arasındaki SO2 salınımı oranı; 18:00 ile 22:00 saatleri arasındaki salınım oranından fazladır
Sabah saatlerinde kükürtdioksit gaz salınımının az olmasının nedeni bu saatlerde soba yakma oranının az olması olabilir
Şırnak'ta her saatte havaya salınan SO2 gaz miktarı aynıdır
En fazla SO2 gaz salınımı saat 03:00 - 06:00 arasında olmuştur
Veysel BENEK (Fen Bil. Öğrt.)