DNAnın Yapısı - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

DNAnın Yapısı

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Karakterlerimizi belirleyen nükleotid grubuna GEN denir
Nükleotid, Gen ve Kromozom sıralamasında en küçük yapı Nükleotid, en büyük yapı ise Kromozomdur
DNA tek zincirli sarmal bir yapıdadır
Kromozomlar binlerce Genlerden meydana gelmiş büyük yapılardır
DNA'nın zincirli yapısında nükleotidler bir birine deoksiriboz şekeri ile bağlanmıştır
Yapısında Adenin bulunan nükleotide Adenin Nükleotid denir
Bir DNA zincirinde bulunan nükleotid Guanin bazı içeriyorsa karşısında bulunan zincirdeki nükleotid Sitozin bazı içerir
DNA sadece göz rengi ve saç rengini belirler
Nükleotidler, Fosfat + Organik bazlardan oluşur