DNAnın Kendini Eşlemesi - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

DNAnın Kendini Eşlemesi

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Beyza'nın "DNA kendini niçin kopyalar?" sorusuna Elvan "Bilgilerin diğer hücrelere aktarılması için" şeklinde cevap verirse nasıl bir cevap vermiş olur?
DNA'nın kendini eşlemesi olayının ilk basamağı iki yeni DNA molekülünün meydana gelmesidir
DNA eşlemesi sonunda bir birinden farklı iki DNA molekülü meydana gelir
Kalıtsal özelliklerimizin nesilden nesle aktarılması DNA'nın kendini kopyalaması ile mümkündür
DNA'da Adenin nükleotid içeren bir zinciri tamamlamak için karşısına Guanin nükleotid getirilir
İnsanın göz hücrelerindeki kromozom sayısı ile kalp hücrelerinde ki kromozom sayısı aynıdır