Kalıtım 1 - Temel Kavramlar - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Kalıtım 1 - Temel Kavramlar

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Fenotipi siyah saçlı bir bireyin genotipi AA veya aa şeklinde olabilir (A = Siyah saç, a = sarı saç)
AA şeklinde kodlanan gen baskın saf döldür
Canlıların kalıtsal özellikleri iki gen tarafından kontrol edilir
Çekinik genler her zaman özelliklerini ortaya çıkaran genlerdir
Eda'nın Kk şeklindeki bir gen için "Melez döl ve kahverengi gözlü" ifadesi nasıl bir ifadedir? (K = kahverengi göz, k = mavi göz)
Genlerden biri baskın diğeri çekinik ise bu şekildeki genlere melez gen adı verilir
Yeşil göz geninin çekinik olduğunu bilen Rozelin, yeşil gözlü Havva'nın genotipini Yy şeklinde gösterebilir