Adaptasyon (Çevreye Uyum) - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Adaptasyon (Çevreye Uyum)

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Timsahların üç perdeli gözleri onların suda yüzmelerine imkan sağlayan bir adaptasyondur
Çöl tilkilerinin geniş kulakları ile kutup tilkilerinin kısa kulak yapısı aynı türe ait farklı adaptasyon örnekleridir
Adaptasyona çevreye uyum da denir
Arı sütü ile beslenen larvaların Kraliçe arı olması yararlı adaptasyondur
Mutasyonlar ve adaptasyonlar genlerdeki değişimler olduğu halde mutasyonlar kalıtsal olmayabilirken adaptasyonlar kalıtsaldır.
Bulunduğu ortama uyumlu canlılar ortamdan elenerek yok olurlar
Adaptasyon, çevre etkisiyle meydana gelen geçici değişimlere denir
Cilt kanseri zararlı bir adaptasyondur