Katılarda Basınç - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Katılarda Basınç

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Aynı ağırlığa sahip kedi ve ördek bir birilerini kar üstünde kovalarsa kedi ördeği yakalayamaz çünkü kedi kara batar ama ördek batmaz
Birim yüzeye etki eden DİK kuvvete basınç denir
Katılarda yüzey alanı arttıkça basınç ta artar
Şilan'ın Adana'da yere uyguladığı basınç Erek dağında yere uyguladığı basınçtan küçüktür.
Buz tutan gölde balık tutmaya çalışan balıkçılar karın üstü uzanarak basıncı azaltır
Yüzey alanları aynı olan bir otomobilin yere yaptığı basınç kamyonun yaptığı basınçtan fazladır
Basınç sadece ağırlığa bağlıdır
Sadece sıvılar ve katılar basınç uygular. Gazlar basınç uygulamazlar