Periyodik Tablonun Tarihçesi - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Periyodik Tablonun Tarihçesi

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Glenn Seaborg, triadlar kuralı adı verdiği yöntem ile elementleri üçlü gruplara ayırmıştır
Henri Moseley'den önce oluşturulan tablolarda elementler atom ağırlıklarına göre dizilmişlerdir
Oktav yasası Lothar Meyer tarafından dile getirilmiştir.
John Newlands, benzer özelliklerin tekrarlandığını ilk keşfeden bilim insanıdır
Milattan önce elementler ateş, su, toprak ve hava olarak dört gruba ayrılmıştır
Henri Moseley, elementleri atom ağırlıklarına göre dizerek günümüzdeki tabloya en yakın tabloyu oluşturmuştur.
Dimitri Mendeleyev ve Lothar Meyer aynı zamanda bir birilerinden habersiz yaptıkları çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşmışlardır
Elementlerin sınıflandırılması bilim açısından kolaylık sağlar