Kimyasal Tepkimeler - Doğru Yanlış Çalışmaları - Eğlenceli Konu Anlatımları ve Çalışmaları Sitesi
D
Y

Kimyasal Tepkimeler

Aşağıdaki sorularda doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y seçeneğini taşıyınız

Kimyasal tepkimelerde atomun cinsi korunur
Elementler kendi özelliklerini kaybederek bir araya gelirse kimyasal tepkime oluşur.
22 g Na ile 34 g Cl tepkimeye girerse 56 g yemek tuzu oluşur
Kimyasal tepkimelerde molekül sayısı korunur
Tepkimelerde sol taraf her zaman girenler kısmını gösterir
Suyun oluşum tepkimesi 2H2 + O2 <-- 2H2O şeklindedir