logo

Bir etkinlik yapalım

Ekinlik için kullanacağımız malzemeler:

 • Limon
 • Sirke
 • Karbonat
 • Saf su
 • Çamaşır suyu
 • Bir kaç tane Karalahana yaprağı

Öncelikle hazırladığımız karalahana yaprağını bir süre sıcak suda bekletelim böylece karalahana suyunu elde edebileceğiz. Elde ettiğimiz karalahana suyunu beş ayrı şişeye boşaltıp A, B, C, D ve E şeklinde isim verelim


sonrasında aşağıdaki tabloyu çizelim

Kullanılan malzemelerKaralahana suyunda renk değişimi
Limon 
Sirke 
Karbonat 
Saf su 
Çamaşır suyu 

Ardından aşağıdaki çalışmaları yapalım

 1. A şişesine bir miktar limon sıkalım
 2. B şişesine sirke dökelim
 3. C şişesine biraz karbonat dökelim
 4. D şişesine saf su ekleyelim
 5. E şişesine ise çamaşır suyundan az miktarda ekleyelim ve gözlemlerimizi yukarıdaki tabloya kaydedelim

Etkinlik sonunda aşağıdaki duruma benzer bir sonuç elde ederiz.
Yukarıdaki gözlemlerimiz sonunda tablomuz ise şu şekilde olacaktır.

Kullanılan malzemelerKaralahana suyunda renk değişimi
LimonSu kırmızı – pembe renk aldı
SirkeSu kırmızı – pembe renk aldı
KarbonatSu mavi – yeşil renk aldı
Saf suSuda her hangi bir renk değişimi olmadı
Çamaşır suyuSu başlangıçta yeşil oldu sonra sarı renk aldı

Etkinlik sonucunda bazı maddelerin karalahana suyunda pembe – kırmızı renk verirken, bazılarının mavi – yeşil-sarı renk verdiğini gördük.

Bazı maddeler ise herhangi bir renk değişimine neden olmamıştır.

Asitler

Yaptığımız etkinlikte limon, sirke gibi maddelerin karalahana suyunda kırmızı - pembe renk verdiklerini gözlemledik. Bu maddeler asit özelliği gösteren maddelerdir. Eğer bu iki maddenin tadına baksaydık her ikisinin de ekşi tatlara sahip olduklarını görecektik.

O halde asitleri; tatlı ekşi olan ve karalahana suyunda kırmızı renk veren maddeler olarak tanımlayabildiğimiz gibi onları, sulu çözeltilerde ortama H+ iyonu veren maddeler olarak tanımlamak da mümkündür.

Sulu çözeltilerde ortama H+ iyonu veren maddelere asit denilmektedir.

Örnek:

 • H2SO4 -> 2H+ + SO42-
 • HCl -> H+ + Cl-
 • HNO3 -> H+ + NO3-

dikkat edilirse verilen tüm asitlerin sulu çözeltileri ortama H+ iyonu vermiştir.

a. Asitlerin genel özellikleri

 • Asitlerin tatları ekşidir
 • Bazlar ile tepkimeye girerek tuz ve su oluştururlar
 • Karalahana suyunda pembe – kırmızı renk verirler
 • Mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
 • Yakıcı ve tahriş edicidirler
 • Metaller ile tepkimeye girerek H2 gazı çıkışına neden olurlar
 • 1

b. Asit özelliği gösteren bazı maddeler

Kimyasal AdıFormülüYaygın Adı
Sülfürik AsitH2SO4Zaç yağı
Hidroklorik AsitHClTuz ruhu
Nitrik AsitHNO3Kezzap
Sitrik AsitC6H8O7Limon Asidi
Asetik AsitCH3COOHSirke Asidi
Malik AsitC4H6O5Elma Asidi
Formik AsitCH2O2Karınca Asidi

Bazlar

Sulu çözeltilerinde ortama OH (Hidroksit) iyonu veren maddelerdir.

Yaptığımız etkinlikte Karalahana suyunda mavi-yeşil renk veren maddeler bazik özellik gösteren maddelerdir.

Örnek:
 • KOH -> K+ + OH
 • Ca(OH)2 -> Ca2+ + 2OH

a. Bazların genel özellikleri

 • Karalahana suyunda mavi-yeşil-sarı renk verirler
 • Kırmızı turnusol kağıdını maviye boyarlar
 • Genellikle temizlik malzemesi olarak kullanılırlar
 • Sulu çözeltilerinde suya OH iyonu verirler
 • Asitlerle tepkimeye girerek tuz ve su oluşumuna neden olurlar
 • Metal ve cam eşyalarda matlaşmaya neden olurlar
 • Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir
 • 1

b. Baz özelliği gösteren bazı maddeler

Kimyasal AdıFormülüYaygın Adı
Sodyum HidroksitNaOHSud kostik
Potasyum HidroksitKOHPotas kostik
AmonyakNH3Amonyak
Kalsiyum HidroksitCa(OH)2Sönmüş kireç

pH Metre

pH cetveli

Maddelerin asidik ya da bazik değerlerini gösteren ve 0 – 14 arasında değer alan bir cetveldir.

pH cetvelinin özellikleri şunlardır;

 • 0-7 arası maddenin asidik olduğunu gösterir. Sıfıra yaklaştıkça asidik özellik artar
 • 7-14 maddenin bazik olduğunu gösterir. 14’e yaklaştıkça bazik özellik artar
 • 7 maddenin nötr olduğunu gösterir. Asidik ya da bazik özellik göstermeyen maddelerin pH değeri 7’dir.

Asit Yağmurları

Havaya karışan bazı gazların atmosferdeki su ile tepkime oluşturarak asit şeklinde yer yüzüne inmesi sonucunda asit yağmurları meydana gelir.

Asit yağmurları, hava karışan kirleticiye ve karışma miktarına göre değişebilmektedir.

Daha büyük görüntülemek için resmin üzerini tıklayınız

Aşağıda havaya karışan kirleticiler ve tepkime sonucunda oluşturdukları asit türü verilmiştir.

KirleticiOluşturduğu Asit Türü
NO2 (Azotdioksit)HNO3 (Nitrik Asit – Kezzap)
SO2 (Kükürtdioksit)H2SO4 (Sülfürik Asit – Zaç yağı)

Alıştırmalar


İçindekiler
Okuma modu için tıkla