logo

Bu konuda kimyanın ne olduğunu ve alt disiplinlerin neler olduklarını göreceksiniz ayrıca bu konu içinde kimyacıların mezun olduktan sonra hangi alanlarda iş sahibi olabilecekleri işlenmiştir. Buna ek olarak konu sonuna alıştırmalar eklenerek konunun anlaşılmasının arttırılması hedeflenmiştir.

1. Kimya Nedir?

Kimya, maddelerin yapılarını ve nasıl oluştuklarını ayrıca bu maddelerden yeni bir maddenin nasıl yapılabileceğini araştırır. 

Aslında çevremizdeki her şey kimyanın konusu olabilir ve bu özelliğinden dolayı tüm bilim dalları bir şekilde kimya ile ilişkilendirilebilir.

Yine de bu kadar geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen “Kimya ne işimize yarayacak?” sorusuna cevap vermekte zorlanabiliyoruz.

Şimdi isterseniz Kimyanın günlük hayatımızda ne kadar önemli bir yer kapladığına göz atalım!

2. Günlük Hayatımızda Kimya

Daha iyi (!) temizlesin diye çamaşır suyu ile kireç sökücüyü aynı anda kullanan annelerimizin zehirlendiği haberini duymayan yoktur sanırım.

Çamaşır suyu ile kireç sökücü karıştırıldığı zaman tepkimeye girerek zehirli bir gaz (klor) meydana getirir. Bu gaz solunduğunda ise ölümle sonuçlanabilecek olumsuzlukların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Kimya bilgisine sahip birinin böyle bir hata yapmayacağını düşünürsek, “Günlük hayatta kimya ne işimize yarayacak?” şeklinde soranlara “Kimya bilgisi hayatınızı kurtarır” diye cevap vermemiz abartı olmaz diyebiliriz.

Şimdi hayat kurtaracak kadar öneme sahip kimyanın çalışma alanlarına bir göz atalım.

3. Kimya Disiplinleri

a. Biyokimya:

Canlıların yapısında yer alan maddeleri moleküler düzeyde inceler. Hastalıklara karşı ilaç, besinlerin daha uzun süre bozulmadan saklanabilmesi amacıyla koruyucu maddeler veya tarım ilaçları gibi ürünleri üretirler ayrıca hastalıkların tahlil edilmesi amacıyla hastadan alınan kan ve idrar biyokimyacılar tarafından tahlil edilir.

Bu alandaki uzmanlara Biyokimyager adı verilir

Fareler üzerinde yapacağı çalışmaların hayalini kuran bir Biyokimyager

b. Analitik Kimya:

Bir maddenin hangi yapılardan oluştuğunu ve bu yapıların o maddede bulunma oranı ile ilgilenir. 

Örneğin ürettiği yiyeceklerin yapısında hangi maddeden (karbonhidrat, yağ, protein gibi) ne kadar oranda bulunduğunu öğrenmek isteyen bir fabrika, Analitik Kimyaya ihtiyaç duyar.

  • 1

c. Organik Kimya:

Karbon ve Hidrojen yapılı molekülleri inceler. 

Canlıların yapısını oluşturan moleküller karbon ve hidrojen yapılıdırlar dolayısıyla Organik Kimya denilince akla canlıların molekülleri gelmektedir.

d. Anorganik Kimya:

İnorganik kimya da denilir. Organik olmayan yani yapısında Hidrojen ve Karbon bulunmayan molekülleri inceleyen kimya dalıdır.

e. Fizikokimya:

Fiziksel kanunların kimyaya uygulanmasını inceler. Örneğin bir kirleticinin ortamdan uzaklaştırılmasını araştıran bir fizikokimya uzamanı bu işlemin; termodinamiğini ve kinetiğini inceler.

Elektrikli cihazlar ya da elektrikli otomobiller için yeni nesil pil üretimi, üretilen pilin ne kadar verimli olduğu gibi konularda da araştırma yapan fizikokimya, gelecek için de ayrıca önemlidir.

f. Polimer Kimyası:

Poli, çok anlamına gelen Latince bir kelimedir. Mono ise tek anlamına gelmektedir.

Polimerler, basit yapılı monomerlerin düzenli bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan büyük yapılı moleküllerdir. 19. yy ile beraber birçok polimer ürün sentezlenmiştir.

Polimer ürünlerden bazıları

Örnekleri arttırmak mümkündür fakat bu kadarı bile aslında kimya biliminin ne kadar geniş bir yelpazeye dağıldığını göstermek için yeterlidir. Bunlara ek olarak bir ülkenin gelişmişliği; kimyaya verdiği önem ile doğrudan ilgilidir.

  • 1

4. Kimyacıların Çalışma Alanları

a. Kimya öğretmenliği: 

Eğitim fakültelerinin "Kimya Öğretmenliği" bölümünden mezun olan kişiler özel veya devlet okullarında öğretmen olarak görev yapabilirler.

b. Metalürji mühendisliği:

Diğer adı “Metal Bilimi” olan metalürji; metallerin üretilmesi sırasında kalitenin arttırılması veya bu metalin saflaştırılması işlemlerinde rol oynar.

c. Kimya mühendisliği: 

Kimya alanında üretilen bir ürünün daha kullanışlı olması amacıyla çalışma yapan uzmanlardır. 

Üniversitelerin Kimya Mühendisliği bölümünü bitiren kişiler kamu veya özel sektörlerde "Kimya mühendisi" olarak iş bulabilmektedirler.

d. Eczacı:

Eczacıların da aslında bir kimyacı olduğunu biliyor muydunuz? Eczacılar yalnızca ilaçların tedarik edilmesi veya satılması ile ilgilenmezler ayrıca ilaçların sentezlenmesinde de görev alırlar.

Eczanenin başka bölümünde ilaç üretmeye çalışan bir eczacı (Dönme dolap filminden bir sahne)

e. Kimyager:

Kimyacı da denir. Laboratuvarda kimyasal ürünlerin üretilmesinde görev alan uzmanlardır. 

Çok çeşitli alanlarda iş olanaklarına sahip olan Kimyagerler, 7/24 laboratuvar ortamında çalışmaya alışmış kimya sevenlerdir.


İçindekiler
Okuma modu için tıkla